دانلود پیش نیازهای پایاوا

12/16/2020 12:46:30 PM

پیش نیازهای پایاوا شامل sap و .NETFRAMWORK است که لازمه ی نصب آن است